TRANG CHỦ\ ỨNG DỤNG

ỨNG DỤNG

TÀU CHUYỂN QUÂN | ỨNG DỤNG ĐƠN WATERJET HJ213

THÔNG TIN TÀU

 • NHÀ MÁY: Đóng tàu quân đội
 • VẬT LIỆU TÀU: Nhựa composite (FRP)
 • TẢI TRỌNG: 9.5 tấn
 • KÍCH THƯỚC | TỐC ĐỘ: Lmax 7.7m x Bmax 2.4m | 21kn
 • ĐĂNG KIỂM: Hải Quân
 • THIẾT BỊ ĐẨY: Một thiết bị phản lực nước HamiltonJet HJ213

TÀU TUẦN TRA | ỨNG DỤNG ĐÔI WATERJETS HJ292

THÔNG TIN TÀU

 • NHÀ MÁY: Đóng tàu quân đội
 • VẬT LIỆU TÀU: Hợp kim nhôm
 • TẢI TRỌNG: 8.5 tấn
 • KÍCH THƯỚC | TỐC ĐỘ: Lmax 12.16m x Bmax 3.13m | 40+kn
 • ĐĂNG KIỂM: Hải Quân
 • THIẾT BỊ ĐẨY:  2 thiết bị đẩy  HamiltonJet HJ292

TÀU CƯU SINH | ỨNG DỤNG ĐƠN WATERJET HJ213

THÔNG TIN TÀU

 • NHÀ MÁY: Palfinger Vietnam
 • VẬT LIỆU TÀUNhựa composite (FRP)
 • TẢI TRỌNG: … ton
 • KÍCH THƯỚC | TỐC ĐỘ: Lmax 6.63m x Bmax 2.24m | 34+kn
 • ĐĂNG KIỂM: Solas
 • THIẾT BỊ ĐẨY: Một thiết bị đẩy HamiltonJet HJ213

TÀU CHỮA CHÁY| ỨNG DỤNG ĐƠN WATERJET HJ364

THÔNG TIN TÀU

 • NHÁ MÁY: Kien Giang Composite (KGC) Vietnam
 • VẬT LIỆU TÀU: Nhựa composite (FRP)
 • TẢI TRỌNG: 9.5tấn
 • KÍCH THƯỚC | TỐC ĐỘ: Lmax 12.7m x Bmax 3.56m | 21kn
 • ĐĂNG KIỂM: VR-SB
 • THIẾT BỊ ĐẨY: Một thiết bị đẩy HamiltonJet HJ364

TÀU CỨU HỘ | ỨNG DỤNG ĐÔI WATERJETS HJ403

THÔNG TIN TÀU

 • NHÀ MÁY: Strategic Marine Vietnam
 • VẬT LIỆU TÀU: Hợp kim nhôm
 • TẢI TRỌNG: 29tấn
 • KÍCH THƯỚC | TỐC ĐỘ: Lmax 16.5m x Bmax 5.0m | 24.5kn
 • ĐĂNG KIỂM: VRH II
 • THIẾT BỊ ĐẨY: Hai thiết bị đẩy HamiltonJet HJ403

TÀU TUẦN TRA | ỨNG DỤNG ĐÔI WATERJETS HJ322

THÔNG TIN TÀU

 • THƯƠNG HIỆU: Metal Shark (USA)
 • VẬT LIỆU TÀU: Hợp kim nhôm
 • TẢI TRỌNG: …tons
 • KÍCH THƯỚC | TỐC ĐỘ: Lmax 14.07m x Bmax 4.19m | 35 ++kn
 • ĐĂNG KIỂM: VRH II
 • THIẾT BỊ ĐẨY: Hai thết bị đẩy HamiltonJet HJ322

TÀU DỊCH VỤ ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI | ỨNG DỤNG ĐÔI WATERJETS HM651 - HM571

THÔNG TIN TÀU

 • NHÀ MÁY: Piriou Vietnam
 • VẬT LIỆU TÀU: Hợp kim nhôm
 • TẢI TRỌNG: …
 • KÍCH THƯỚC | TỐC ĐỘ: Lmax 21.0m x Bmax 7.0m | 25kn
 • ĐĂNG KIỂM: BV
 • THIẾT BỊ ĐẨY: Hai thiết bị đẩy HamiltonJet HM571
 • NHÀ MÁY: Piriou Vietnam
 • VẬT LIỆU TÀU: Hợp kim nhôm
 • TẢI TRỌNG: …
 • KÍCH THƯỚC | TỐC ĐỘ: Lmax 27.4m x Bmax 8.0m | 29kn
 • ĐĂNG KIỂM: BV
 • THIẾT BỊ ĐẨY: Hai thiết bị đẩy HamiltonJet HM651

TÀU DỊCH VỤ ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI | ỨNG DỤNG ĐÔI WATERJETS HM521

THÔNG TIN TÀU

 • NHÀ MÁY: Strategic Marine Vietnam
 • VẬT LIỆU TÀU: Hợp kim nhôm
 • TẢI TRỌNG: …
 • KÍCH THƯỚC | TỐC ĐỘ: Lmax 27.4m x Bmax 8.0m | 28kn
 • ĐĂNG KIỂM: ABS
 • THIẾT BỊ ĐẨY: Hai thiết bị đẩy HamiltonJet HM521

TÀU CHỮA CHÁY ĐA NĂNG NGOÀI KHƠI | ỨNG DỤNG BỐN WATERJETS HT810

THÔNG TIN TÀU

 • NHÀ MÁY: Piriou Vietnam
 • VẬT LIỆU TÀU: Hợp kim nhôm
 • TẢI TRỌNG: …
 • KÍCH THƯỚC | TỐC ĐỘ: Lmax 55.1m x Bmax 10.0m | 30kn
 • ĐĂNG KIỂM: BV
 • THIẾT BỊ ĐẨY: Bốn thiết bị đẩy HamiltonJet HT810