TRANG CHỦ \sẢN PHẨM

HỆ THỐNG JETFIGHTER

JETFIGHTER - GIAO DIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT DÀNH CHO TÀU CHỮA CHÁY

FIREFIGHTING

JETfighter (AVX* và MECS) là một giao diện điều khiển tiên tiết cung cấp khả năng tích hợp hệ thống cho các tày chữa cháy

Hệ thống tự động điều khiển Động cơ của máy bơm chữa cháy, đồng thời cho phép động cơ chính điểu khiển tàu ngay cả khi tự động giữ trạm vị trí

JETfighter đang thay đổi cách các tàu ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về hỏa hoạn, giảm khối lượng công việc của người vận hành và tăng độ an toàn. Hệ thống phù hợp với các hệ thống điều khiển MECS của chúng tôi.

JETfighter Controls Brochure

JETFIGHTER VIDEO